Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4.197 kết quả chứa từ khóa: 21/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 21/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Vật lý Châu á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 12/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
02

Nghị định 21/2018/NĐ-CP về bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 23/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2018
03

Thông tư 21/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC về cờ hiệu, giấy chứng minh hải quan

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
04

Thông tư 21/2018/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
05

Thông tư 21/2018/TT-BLĐTBXH tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
06

Thông tư 21/2018/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2018
07

Thông tư 21/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-NHNN về quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2018
08

Thông tư 21/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử, Thông tư 59/2015/TT-BCT quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng di động

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2018
09

Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT về chứng nhận nguồn gốc thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2019
10

Thông tư 21/2018/TT-BTNMT công tác thi đua, khen thưởng ngành Tài nguyên môi trường

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
11

Thông tư 21/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2019/TT-BTC kinh doanh xổ số tự chọn

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2020
12

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2018
13

Thông tư 21/2018/TT-BVHTTDL về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2018
14

Thông tư 21/2018/TT-BGTVT đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 27/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
15

Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2019
16

Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2019
17

Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
18

Thông tư 131/2018/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn kế hoạch dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
19

Thông tư 128/2018/TT-BTC giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán tại ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
20

Thông tư 117/2018/TT-BTC sửa đổi mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
Vui lòng đợi