Tra cứu văn bản

12.188 kết quả chứa từ khóa: 21/2018/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 21/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
02

Thông tư 21/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Thông tư 21/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
04

Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Thông tư 21/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Thông tư 21/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
07

Thông tư 21/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
08

Thông tư 21/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
09

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
10

Thông tư 21/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11

Thông tư 21/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
12

Thông tư 21/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Vật lý châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
13

Quyết định 21/2018/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
14

Quyết định 21/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025"

Lĩnh vực: Chính sách, Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Quyết định 21/2022/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Chính sách, Giao thông Tải về
16

Quyết định 21/2021/-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Quyết định 21/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bãi bỏ Quyết định 06/2010/-UBND ngày 02/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
18

Quyết định 21/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
19

Quyết định 21/2020/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Đầu tư, Xuất nhập khẩu Tải về
20