Tra cứu văn bản

11.287 kết quả chứa từ khóa: 2072/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2072/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh"

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
02

Quyết định 2072/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông, Hàng hải Tải về
03

Quyết định 2072/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Quyết định 2072/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển nhà ở Quảng Ninh tại phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
05

Quyết định 2072/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
06

Quyết định 2072/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Trồng cây xanh Khu Trung tâm hành chính, Quảng trường, Tượng đài và Ao cá Bác Hồ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Quyết định 2072/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
08

Quyết định 2072/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 458/-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020-2025”

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
09

Quyết định 2072/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch truyền thông trong quá trình xây dựng, trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
10

Quyết định 2072/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Công Thương trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
11

Quyết định 2072/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ Tiêu chí về xã nông thôn mới Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12

Quyết định 2072/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
13

Quyết định 2072/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay trung và dài hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam cho tổ chức, cá nhân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
14

Quyết định 2072/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
15

Quyết định 2072/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Quyết định 1109/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Nâng cấp Hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái ứng phó với biến đổi khí hậu" sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
17

Quyết định 1108/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Trị để phòng, chống dịch bệnh thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18

Quyết định 1086/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
19

Quyết định 1080/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Trẻ em

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
20

Quyết định 1072/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về