Tra cứu văn bản

11.283 kết quả chứa từ khóa: 2068/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2068/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
02

Quyết định 2068/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
03

Quyết định 2068/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thể dục dưỡng sinh Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

Quyết định 2068/-BYT của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Quyết định 2068/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Quyết định 2068/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc hạng mục công trình cấp điện cho các bản: Bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn; bản Pá Búa, xã Trung Lý, huyện Mường Lát; bản Xà Luốc, xã Văn Nho, huyện Bá Thước thuộc Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
07

Quyết định 2068/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
08

Quyết định 2068/-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
09

Quyết định 2068/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng giữ chức Trợ lý Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Quyết định 2068/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
11

Quyết định 2068/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Quyết định 2068/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách, Giao thông Tải về
13

Quyết định 1109/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Nâng cấp Hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái ứng phó với biến đổi khí hậu" sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Quyết định 1108/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Trị để phòng, chống dịch bệnh thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Quyết định 1086/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
16

Quyết định 1080/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Trẻ em

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
17

Quyết định 1072/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
18

Quyết định 1057/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao nối hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre theo phương thức đối tác công tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Cơ cấu tổ chức Tải về
19

Quyết định 1056/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023-2030"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Quyết định 1045/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính Tải về