Tra cứu văn bản

5 kết quả chứa từ khóa: 2049/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Mường La (giai đoạn II)

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
02

Quyết định 2049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc cấp giấy phép khoan khảo sát địa chất phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công dự án thành phần số 10: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
03

Quyết định 2049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế thành Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Quyết định 2049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
05

Quyết định 2049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư, An ninh trật tự Tải về