Tra cứu văn bản

74 kết quả chứa từ khóa: 2009/BYT-KHTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 8157/BYT-KHTC của Bộ Y tế về chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
42

Công văn 1264/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc thông báo kế hoạch vốn và đăng ký Danh mục đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Đầu tư, Y tế-Sức khỏe Tải về
43

Công văn 5971/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc làm rõ một số nội dung được quy định tại Nghị quyết 48/NQ-CP và Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
44

Công văn 5378/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
45

Công văn 840/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch thiết lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
46

Công văn 4356/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
47

Công văn 7272/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trong giai đoạn tới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
48

Công văn 7439/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Tài nguyên-Môi trường, COVID-19 Tải về
49

Công văn 5452/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
50

Công văn 5284/BYT-KHTC của Bộ Y tế về vật tư y tế, hóa chất được hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
51

Công văn 4614/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc hướng dẫn một số nội dung Thông tư 04/2021/TT-BYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
52

Công văn 3341/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc chủ động ứng phó với hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
53

Công văn 3482/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc bảo đảm công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong điều kiện nắng, nóng kéo dài năm 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
54

Công văn 4051/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
55

Công văn 4068/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc thanh toán bảo hiểm y tế chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
56

Công văn 398/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc bảo đảm hậu cần cho công tác phòng, chống dịch nCoV tại địa phương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
57

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2009/BYT Chất lượng nước ăn uống

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
58

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2009/BYT Chất lượng nước sinh hoạt

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
59

Công văn 3081/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc chủ động ứng phó với thiên tai khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
60

Thông tư liên tịch 233/2009/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lĩnh vực khác Tải về