Tra cứu văn bản

74 kết quả chứa từ khóa: 2009/BYT-KHTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông tư 02/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
22

Thông tư 01/2009/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 1536/2004/QĐ-BYT ngày 29/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
23

Công văn 2009/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
24

Công văn 4362/BYT-KHTC của Bộ Y tế về chế độ phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, COVID-19 Tải về
25

Công văn 3670/BYT-KHTC của Bộ Y tế về báo cáo số lượng hóa chất khử khuẩn, khử trùng nguồn nước

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Tài nguyên-Môi trường Tải về
26

Công văn 2717/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc rà soát lại danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
27

Công văn 1351/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc gửi đăng ký danh mục đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Đầu tư, Y tế-Sức khỏe Tải về
28

Công văn 916/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc xác nhận số lượng vắc xin đã được Bộ Y tế cấp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
29

Công văn 116/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với dịch vụ thận nhân tạo cho người bệnh lọc máu chu kỳ mắc COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
30

Công văn 4920/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
31

Công văn 4895/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ và thanh toán chi phí khám chữa bệnh COVID-19 đối với các cơ sở y tế công lập có thu dung, điều trị người bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
32

Công văn 1882/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
33

Công văn 6401/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
34

Công văn 1157/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
35

Công văn 5028/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
36

Công văn 5403/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
37

Công văn 4426/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cơ sở thu dung, điều trị COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
38

Công văn 3388/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc rà soát danh mục các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
39

Công văn 3835/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giường bệnh và thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
40

Công văn 2028/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc rà soát danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về