Tra cứu văn bản

511 kết quả chứa từ khóa: 20/2018/TB-LPQT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 20/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức Tải về
02

Thông tư 20/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Thông tư 20/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
05

Thông tư 20/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Thông tư 20/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát các hệ thống thanh toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
08

Thông tư 20/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Phụ lục I "Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn" ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
09

Thông tư 20/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10

Thông tư 20/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
11

Thông tư 20/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Thông tư 20/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
13

Thông báo 20/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
14

Thông báo 54/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a về việc chuyển nhượng các khoản vay ưu đãi cho Dự án thu gom và xử lý nước thải Tây Ninh - giai đoạn 1

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Ngoại giao Tải về
15

Thông báo 52/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
16

Thông báo 57/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Chương trình hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa I-ta-li-a giai đoạn 2018 - 2021

Lĩnh vực: Ngoại giao, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
17

Thông báo 55/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cu-ba

Lĩnh vực: Ngoại giao, Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
18

Thông báo 58/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng Gia Cam-pu-chia về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Ngoại giao, Giao thông Tải về
19

Thông báo 56/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba về giải ngân và quản lý tài chính dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo Việt Nam - Cuba giai đoạn 2019 -2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Ngoại giao Tải về
20

Thông báo 51/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Khu Hành chính đặc biệt Ma-cao của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Ngoại giao Tải về