Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
21.796 kết quả chứa từ khóa: 20/2018/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 20/2018/NĐ-CP Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2018
02

Thông tư 20/2018/TT-BTTTT Quy chuẩn về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2019
03

Thông tư 20/2018/TT-BNNPTNT thẻ kiểm ngư, màu sơn tàu kiểm ngư

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2019
04

Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH phối hợp thanh chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động ban đêm, ngoài giờ hành chính

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2018
05

Thông tư 20/2018/TT-BTNMT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
06

Thông tư 20/2018/TT-NHNN quy định về giám sát các hệ thống thanh toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2018
07

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 22/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2018
08

Thông tư 20/2018/TT-BCT sửa đổi Phụ lục I "Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn" của Quy chuẩn QCVN:01/2017/BCT

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2018
09

Thông tư 20/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BYT về giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2018
10

Thông tư 20/2018/TT-BGTVT thông tin, chỉ dẫn, thiết bị an toàn trên tàu hỏa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 26/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
11

Thông tư 20/2018/TT-BVHTTDL về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 03/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2018
12

Thông tư 20/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2018
13

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND Yên Bái sửa đổi Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
14

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND Cần Thơ ban hành Quy chế thu thập, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 19/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
15

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn cấp Trưởng Phó các đơn vị ngành y tế tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
16

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND Vĩnh Phúc quy định nội dung về công tác thi đua, khen thưởng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 13/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2018
17

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND Lâm Đồng quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2018
18

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND Hải Dương đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2018
19

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND Hà Nội Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 28/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2018
20

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND Bình Dương Quy chế phối hợp thực hiện báo cáo, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 19/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
Vui lòng đợi