Tra cứu văn bản

202 kết quả chứa từ khóa: 1986/TTg-KGVX
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 324/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi Hồ sơ quốc gia "Nghệ thuật Xòe Thái" và "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" trình UNESCO

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
02

Công văn 1986/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
03

Quyết định 1986/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất thuốc vắc xin, sát trùng sự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tại xanh

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Công văn 478/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học FLC

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
05

Công văn 163/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 80/2023/QH15 của Quốc hội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
06

Công văn 31/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Viễn thông FPT có vốn đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thông tin-Truyền thông Tải về
07

Công văn 531/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính văn bản

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
08

Công văn 1736/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
09

Công văn 1070/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
10

Công văn 970/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập "Tổ công tác đặc biệt" phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, COVID-19 Tải về
11

Công văn 733/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 1669/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
12

Công văn 683/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 1984/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
13

Công văn 834/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Đề án theo Quyết định 142/QĐ-TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
14

Công văn 1106/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Công văn 1066/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu các chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
16

Công văn 971/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thống kê nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
17

Công văn 969/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
18

Công văn 684/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Y tế-Sức khỏe Tải về
19

Công văn 1666/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
20

Công văn 35/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về