Tra cứu văn bản

2.948 kết quả chứa từ khóa: 1978/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 3438/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
42

Công văn 3378/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
43

Công văn 1665/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
44

Công văn 1619/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế xe điện mini thân thiện với môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
45

Công văn 1601/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại thiết bị liên lạc trong nhà và thiết bị liên lạc ngoài cửa (camera giám sát có chức năng đàm thoại)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thông tin-Truyền thông Tải về
46

Công văn 1608/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng gia công tại khu phi thuế quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
47

Công văn 1582/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Camera

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thông tin-Truyền thông Tải về
48

Công văn 1400/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
49

Công văn 1272/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa tạm nhập để gia công

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
50

Công văn 1251/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
51

Công văn 2453/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 21/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
52

Công văn 1194/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
53

Công văn 1163/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh thực hiện công tác hoàn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
54

Công văn 1102/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
55

Công văn 2114/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
56

Công văn 1029/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô điện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
57

Công văn 1008/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
58

Công văn 962/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mặt hàng gỗ cao su ghép khối

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
59

Công văn 966/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hoá thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
60

Công văn 1871/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc hàng hóa nhập khẩu miễn thuế làm tài sản bảo đảm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về