Tra cứu văn bản

2.940 kết quả chứa từ khóa: 1956/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 1400/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
42

Công văn 2453/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 21/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
43

Công văn 1272/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa tạm nhập để gia công

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
44

Công văn 1251/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
45

Công văn 1194/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
46

Công văn 1163/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh thực hiện công tác hoàn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
47

Công văn 2114/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
48

Công văn 1102/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
49

Công văn 1029/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô điện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
50

Công văn 1008/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
51

Công văn 962/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mặt hàng gỗ cao su ghép khối

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
52

Công văn 966/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hoá thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
53

Công văn 1871/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc hàng hóa nhập khẩu miễn thuế làm tài sản bảo đảm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
54

Công văn 1855/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
55

Công văn 1746/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về xác định trị giá đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
56

Công văn 860/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
57

Công văn 832/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe Tải về
58

Công văn 1694/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
59

Công văn 1606/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa thuê gia công lại nhưng có cơ sở sản xuất, gia công

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
60

Công văn 752/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng chế phẩm sinh học xử lý môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về