Tra cứu văn bản

2.949 kết quả chứa từ khóa: 1956/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 3159/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
22

Công văn 3158/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
23

Công văn 315/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 và các Nghị định Biểu thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
24

Công văn 347/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
25

Công văn 156/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
26

Công văn 140/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
27

Công văn 87/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra trị giá hải quan, cập nhật dữ liệu đối với tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
28

Công văn 63/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc theo dõi Danh mục miễn thuế điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
29

Công văn 5579/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
30

Công văn 5520/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ y tế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe Tải về
31

Công văn 5496/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
32

Công văn 5386/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế, thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
33

Công văn 4943/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng hóa lưu giữ trong kho ngoại quan phải tiêu hủy

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
34

Công văn 4942/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
35

Công văn 4158/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số HS mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
36

Công văn 4067/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp Tải về
37

Công văn 4029/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại máy chính và miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
38

Công văn 3653/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mặt hàng gỗ ghép thanh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
39

Công văn 3503/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định mã HS và điều kiện nhập khẩu của thiết bị đấu kiếm

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
40

Công văn 3506/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng mặt hàng chè xanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về