Tra cứu văn bản

6 kết quả chứa từ khóa: 1948/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
02

Quyết định 1948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết, thời gian thực hiện và dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ đặt hàng sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện từ năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ Tải về
03

Quyết định 1948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, thị xã La Gi

Lĩnh vực: Đầu tư, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
04

Quyết định 1948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
05

Quyết định 1948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
06

Công văn 1948/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về