Tra cứu văn bản

2.949 kết quả chứa từ khóa: 1919/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1919/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
02

Công văn 1922/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại máy điều hòa không khí

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
03

Công văn 1919/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại "Cầu trục"

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
04

Công văn 1919/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng tạm nhập bị thất lạc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
05

Công văn 139/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
06

Công văn 5621/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
07

Công văn 5590/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong việc thực hiện tạm hoãn xuất cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
08

Công văn 5578/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với doanh nghiệp FDI

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
09

Công văn 5305/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
10

Công văn 5189/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng “vè che mưa dùng cho ô tô”

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
11

Công văn 5188/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng nhập sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
12

Công văn 5146/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ngưng hiệu lực Thông tư 31/2022/TT-BTC

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
13

Công văn 4801/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
14

Công văn 4614/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
15

Công văn 4613/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
16

Công văn 4493/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng ưu đãi đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Xuất nhập khẩu Tải về
17

Công văn 4200/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
18

Công văn 4055/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
19

Công văn 3805/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế doanh nghiệp chế xuất gia công cho doanh nghiệp nội địa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
20

Công văn 3674/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính tiền chậm nộp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về