Tra cứu văn bản

24.988 kết quả chứa từ khóa: 1901/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1901/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 8

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
02
03

Quyết định 1901/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh sách hợp tác xã thí điểm tham gia "Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025"

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
04

Quyết định 1901/-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính Tải về
05

Quyết định 1901/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
06

Quyết định 1901/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Kinh doanh và Pháp luật” năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Quyết định 1901/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
08

Quyết định 1901/-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
09

Quyết định 1901/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
10

Quyết định 1901/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Thuật toán mật mã

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
11

Quyết định 1901/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức tập huấn rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội thảo tham vấn ý kiến quy định về thủ tục hành chính trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Quyết định 1901/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành Công nghiệp đóng tàu thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hàng hải Tải về
13

Quyết định 1901/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
14

Quyết định 1901/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao quản lý, điều hành hoạt động của lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Giao thông Tải về
15

Quyết định 2966/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái nguyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
16

Quyết định 4108/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư mới tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
17

Quyết định 4107/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Xuân Tín - Quảng Phú, huyện Thọ Xuân

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
18

Quyết định 4084/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường nối Tỉnh lộ 515C và đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi khu Kinh tế Nghi Sơn từ xã Thọ Tân đi xã Hợp Lý - Xuân Thọ - Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Quyết định 4086/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục, dự toán và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới cấp tỉnh đợt V, năm 2022

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
20

Quyết định 4088/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 10 phòng Trường Trung học phổ thông Tống Duy Tân, huyện Vĩnh Lộc

Lĩnh vực: Đầu tư, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng Tải về