Tra cứu văn bản

7 kết quả chứa từ khóa: 1901/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 8

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
02
03

Quyết định 1901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh sách hợp tác xã thí điểm tham gia "Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025"

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
04

Quyết định 1901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính Tải về
05

Quyết định 1901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt bổ sung nội dung vào khoản 2, Mục VI, Điều 1, Quyết định 380/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2026

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Quyết định 1901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
07

Quyết định 1901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về