Tra cứu văn bản

1.655 kết quả chứa từ khóa: 19/2018/TT-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
1621

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn vốn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1622

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1623

Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải quyết chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
1624

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
1625

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1626

Quyết định 19/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1627

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bãi bỏ Quyết định 28/2015/QĐ-UBND ngày 22/07/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
1628

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2018/BGTVT Các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
1629

Thông báo 19/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định hợp tác vùng châu Á - Thái Bình Dương về nghiên cứu, phát triển và đào tạo liên quan đến khoa học và công nghệ hạt nhân năm 2017 (Regional Co-operative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
1630

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1631

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 100:2018/BGTVT Hệ thống xử lý nước thải trên tàu

Lĩnh vực: Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
1632

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2018/BGTVT Tín hiệu giao thông đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
1633

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2018/BGTVT Kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
1634

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BGTVT Khai thác đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
1635

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2018/BGTVT Yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
1636

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia sửa đổi 3:2018 QCVN 21:2015/BGTVT Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

Lĩnh vực: Công nghiệp, Giao thông Tải về
1637

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2014 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Giao thông Tải về
1638

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
1639

Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch

Lĩnh vực: Giao thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1640

Quyết định 19/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về