Tra cứu văn bản

1.655 kết quả chứa từ khóa: 19/2018/TT-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông tư 24/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
42

Thông tư 44/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải Tải về
43

Thông tư 42/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
44

Thông tư 20/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
45

Thông tư 37/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
46

Thông tư 16/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
47

Thông tư 40/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
48

Thông tư 35/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
49

Thông tư 36/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2011/TT-BGTVT ngày 30/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
50

Thông tư 38/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải Tải về
51

Thông tư 26/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
52

Thông tư 27/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
53

Thông tư 23/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
54

Thông tư 22/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
55

Thông tư 34/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Giao thông Tải về
56

Thông tư 08/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Giao thông, Hàng hải Tải về
57

Thông tư 32/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
58

Thông tư 33/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Giao thông, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
59

Thông tư 30/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
60

Thông tư 25/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về