Tra cứu văn bản

1.655 kết quả chứa từ khóa: 19/2018/TT-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 19/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
02

Thông tư 19/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
03

Thông tư 19/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông, Hàng hải Tải về
04

Thông tư 19/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/3/2020 đến hết ngày 30/9/2020

Lĩnh vực: Giao thông, COVID-19 Tải về
05

Nghị định 19/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
06

Thông tư 19/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông Tải về
07

Thông tư 19/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
08

Thông tư 19/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Thông tư 19/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
10

Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
12

Thông tư 19/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
13

Thông tư 19/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
14

Thông tư 19/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15

Thông tư 19/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
16

Thông tư 57/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
17

Thông tư 19/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
18

Thông tư 19/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về chức danh cán bộ ngành thi hành án Quân đội

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
19

Thông tư 59/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
20

Thông tư 61/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Thông tư 74/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về