Tra cứu văn bản

510 kết quả chứa từ khóa: 19/2018/TB-LPQT
Yêu cầu bổ sung văn bản
501

Thông báo 09/2009/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định đầu tư thuộc khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Đại Hàn Dân Quốc"

Lĩnh vực: Ngoại giao, Hành chính Tải về
502

Thông báo 07/2009/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng"

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
503

Thông báo 01/2009/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc thông báo ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam (Hiệp định Thương mại Dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện giữa Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc và ASEAN)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
504

Thông báo 02/2009/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao thông báo chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế hai bên (Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về Quy chế và hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
505

Thông báo 19/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
506

Thông báo 19/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
507

Thông báo 19/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2007

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
508

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10176-8-19:2018 ISO/IEC 29341-8-19:2008 Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-19: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ cấu hình liên kết dịch vụ điện thoại thông thường mạng diện rộng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
509

Công văn 2018/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc phối hợp quản lý mặt hàng khẩu trang

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
510

Thông báo 45/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội phạm buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Lĩnh vực: Ngoại giao, Hình sự Tải về