Tra cứu văn bản

510 kết quả chứa từ khóa: 19/2018/TB-LPQT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 19/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
02

Thông tư 19/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Thông tư 19/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
04

Thông tư 19/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
05

Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07

Thông tư 19/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
08

Thông tư 19/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
09

Thông tư 19/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Thông tư 19/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
11

Thông tư 19/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Thông tư 19/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
13

Thông tư 19/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về chức danh cán bộ ngành thi hành án Quân đội

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
14

Thông báo 19/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định hợp tác vùng châu Á - Thái Bình Dương về nghiên cứu, phát triển và đào tạo liên quan đến khoa học và công nghệ hạt nhân năm 2017 (Regional Co-operative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
15

Thông báo 54/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a về việc chuyển nhượng các khoản vay ưu đãi cho Dự án thu gom và xử lý nước thải Tây Ninh - giai đoạn 1

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Ngoại giao Tải về
16

Thông báo 52/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
17

Thông báo 57/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Chương trình hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa I-ta-li-a giai đoạn 2018 - 2021

Lĩnh vực: Ngoại giao, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
18

Thông báo 55/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cu-ba

Lĩnh vực: Ngoại giao, Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Thông báo 58/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng Gia Cam-pu-chia về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Ngoại giao, Giao thông Tải về
20

Thông báo 56/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba về giải ngân và quản lý tài chính dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo Việt Nam - Cuba giai đoạn 2019 -2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Ngoại giao Tải về