Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
21.877 kết quả chứa từ khóa: 19/2018/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 19/2018/NĐ-CP về tính tổng khối lượng/thể tích chất ma túy tại Bộ luật Hình sự năm 2015

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
02

Thông tư 19/2018/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
03

Thông tư 19/2018/TT-BLĐTBXH thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2019
04

Thông tư 19/2018/TT-BTNMT chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2019
05

Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2019
06

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 22/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2018
07

Thông tư 19/2018/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc thiết yếu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2018
08

Thông tư 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối với hoạt động thương mại biên giới Việt - Trung

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2018
09

Thông tư 19/2018/TT-BCT xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2018
10

Thông tư 19/2018/TT-BGTVT về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt, yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 19/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
11

Thông tư 19/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
12

Thông tư 19/2018/TT-BVHTTDL về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2018
13

Thông tư 19/2018/TT-BQP quy định về chức danh cán bộ ngành thi hành án Quân đội

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 09/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
14

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND Cần Thơ quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với với tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
15

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND Tiền Giang sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
16

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND Đắk Nông Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 29/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2018
17

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND Vĩnh Phúc Quy định trong quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 07/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2018
18

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND Ninh Bình quy định hệ số nở rời đối với từng loại khoáng sản

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2018
19

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND Hà Nội Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét, tặng Bằng "Sáng kiến Thủ đô"

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 27/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2018
20

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND Quảng Ngãi Quy định thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 10/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2018
Vui lòng đợi