Tra cứu văn bản

18 kết quả chứa từ khóa: 19/2018/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
03

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
05

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét, tặng Bằng "Sáng kiến Thủ đô"

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
06

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định hệ số nở rời đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
08

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết 120/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
09

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ, Chính sách Tải về
10

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
11
12

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
13

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn vốn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
14

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
15

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
16

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
17

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bãi bỏ Quyết định 28/2015/QĐ-UBND ngày 22/07/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về