Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 19/2018/Q%u0110-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 19/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về