Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

83 kết quả chứa từ khóa: 19/2017/QH14
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  41

  Nghị quyết 39/2017/QH14 Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt-Lào

  Lĩnh vực: Ngoại giao; An ninh quốc gia Tải về
  Ban hành: 19/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/07/2017
  42

  Nghị quyết 40/2017/QH14 phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  Lĩnh vực: Ngoại giao; Địa giới hành chính Tải về
  Ban hành: 19/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/07/2017
  43

  Nghị quyết 55/2017/QH14 về hoạt động chất vấn kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  Ban hành: 24/11/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 11/12/2017
  44

  Nghị quyết 45/2017/QH14 Đoàn giám sát về sử dụng vốn Nhà nước tại DN

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
  Ban hành: 21/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/07/2017
  45

  Nghị quyết 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  Ban hành: 21/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/07/2017
  46

  Nghị quyết 44/2017/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn

  Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
  Ban hành: 21/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/07/2017
  47

  Nghị quyết 41/2017/QH14 thi hành Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

  Lĩnh vực: Hình sự Tải về
  Ban hành: 20/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 06/07/2017
  48

  Nghị quyết 36/2017/QH14 phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  Ban hành: 19/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 29/06/2017
  49

  Nghị quyết 35/2017/QH14 chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  Ban hành: 12/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 23/06/2017
  50

  Nghị quyết 34/2017/QH14 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  Ban hành: 08/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 23/06/2017
  51

  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND mức thu các khoản phí, lệ phí tỉnh Điện Biên

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
  Ban hành: 10/08/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 06/11/2020
  52

  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Bắc Ninh Quy chế Hệ thống cơ sở dữ liệu về công chứng

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch; Thông tin-Truyền thông Tải về
  Ban hành: 07/08/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 07/09/2017
  53

  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long 2017 giá cho thuê nhà ở công vụ

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  Ban hành: 03/08/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 11/08/2017
  54

  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Hà Giang sửa đổi quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
  Ban hành: 13/11/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 17/07/2019
  55

  Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc nâng mức hỗ trợ đối với khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về
  Ban hành: 07/12/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 08/01/2018
  56

  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng đến 31/12/2019

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  Ban hành: 03/07/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 12/12/2018
  57

  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Yên Bái về thi hành một số điều của Luật Đất đai

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  Ban hành: 05/10/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 06/11/2017
  58

  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Khánh Hòa quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  Ban hành: 24/10/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/11/2017
  59

  Quyết định 19/2017/QĐ-TTg 2017 Cơ chế tài chính các dự án sử dụng vốn ODA ngành y tế

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Y tế-Sức khỏe Tải về
  Ban hành: 05/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 06/06/2017
  60

  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Quảng Nam sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  Ban hành: 05/09/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 29/09/2020
  Vui lòng đợi