Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

83 kết quả chứa từ khóa: 19/2017/QH14
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  21

  Thông tư 19/2017/TT-NHNN về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  Ban hành: 28/12/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 29/12/2017
  22

  Thông tư 19/2017/TT-BGTVT về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về
  Ban hành: 06/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/06/2017
  23

  Thông tư 19/2017/TT-BCT về nghiên cứu phụ tải điện

  Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
  Ban hành: 29/09/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/10/2017
  24

  Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT sửa Thông tư 19/2016 về đất trồng lúa

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  Ban hành: 09/11/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 17/11/2017
  25

  Thông tư 19/2017/TT-BTC quyết toán kinh phí quản lý về thi hành pháp luật xử lý VPHC

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Vi phạm hành chính Tải về
  Ban hành: 28/02/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 20/03/2017
  26

  Thông tư 19/2017/TT-BGDĐT Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 28/07/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/08/2017
  27

  Thông tư 19/2017/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư phục vụ lập bản đồ Vĩnh Long

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  Ban hành: 26/07/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 05/09/2017
  28

  Thông tư 19/2017/TT-BTTTT bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thông tin và Truyền thông

  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
  Ban hành: 12/09/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/09/2017
  29

  Nghị quyết 19/2016/QH14 giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP giai đoạn 2011-2016

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
  Ban hành: 28/07/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 12/08/2016
  30

  Nghị quyết 56/2017/QH14 tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
  Ban hành: 24/11/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 11/12/2017
  31

  Nghị quyết 54/2017/QH14 thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về
  Ban hành: 24/11/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 11/12/2017
  32

  Nghị quyết 53/2017/QH14 nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất Cảng hàng không Long Thành

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Giao thông Tải về
  Ban hành: 24/11/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 12/12/2017
  33

  Nghị quyết 51/2017/QH14 điều chỉnh lộ trình thực hiện SGK giáo dục phổ thông mới

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 21/11/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 12/12/2017
  34

  Nghị quyết 50/2017/QH14 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  Ban hành: 14/11/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 12/12/2017
  35

  Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  Ban hành: 13/11/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 12/12/2017
  36

  Nghị quyết 43/2017/QH14 đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về ATTP

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
  Ban hành: 21/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/07/2017
  37

  Nghị quyết 39/2017/QH14 Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt-Lào

  Lĩnh vực: Ngoại giao; An ninh quốc gia Tải về
  Ban hành: 19/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/07/2017
  38

  Nghị quyết 40/2017/QH14 phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  Lĩnh vực: Ngoại giao; Địa giới hành chính Tải về
  Ban hành: 19/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/07/2017
  39

  Nghị quyết 37/2017/QH14 của Quốc hội về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  Ban hành: 19/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/07/2017
  40

  Nghị quyết 38/2017/QH14 của Quốc hội về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần

  Lĩnh vực: Đầu tư; Đất đai-Nhà ở Tải về
  Ban hành: 19/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/07/2017
  Vui lòng đợi