Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

83 kết quả chứa từ khóa: 19/2017/QH14
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Luật sửa đổi Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2017

  Lĩnh vực: Ngoại giao; Hành chính Tải về
  Ban hành: 21/11/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 12/12/2017
  02

  Luật Quy hoạch 2017 của Quốc hội, số 21/2017/QH14

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  Ban hành: 24/11/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 12/12/2017
  03

  Luật sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng 2017

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  Ban hành: 20/11/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 12/12/2017
  04

  Luật Lâm nghiệp 2017, Luật số 16/2017/QH14 mới nhất

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  Ban hành: 15/11/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 12/12/2017
  05

  Luật Quản lý nợ công 2017, số 20/2017/QH14

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
  Ban hành: 23/11/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 12/12/2017
  06

  Luật Thủy sản 2017 của Quốc hội, số 18/2017/QH14

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  Ban hành: 21/11/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 12/12/2017
  07

  Luật Đường sắt 2017, Luật số 06/2017/QH14

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về
  Ban hành: 16/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 10/07/2017
  08

  Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, Luật số số 04/2017/QH14

  Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
  Ban hành: 12/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 07/07/2017
  09

  Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017, Luật số 12/2017/QH14

  Lĩnh vực: Hình sự Tải về
  Ban hành: 20/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 07/07/2017
  10

  Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

  Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
  Ban hành: 20/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/12/2017
  11

  Luật Trợ giúp pháp lý 2017 của Quốc hội, Luật số số 11/2017/QH14

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  Ban hành: 20/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 10/07/2017
  12

  Luật Du lịch 2017, Luật số 09/2017/QH14

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  Ban hành: 19/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 10/07/2017
  13

  Luật Quản lý ngoại thương 2017, Luật số 05/2017/QH14

  Lĩnh vực: Ngoại giao; Thương mại-Quảng cáo Tải về
  Ban hành: 12/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 10/07/2017
  14

  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
  Ban hành: 21/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/12/2017
  15

  Luật Cảnh vệ 2017 của Quốc hội, số 13/2017/QH14

  Lĩnh vực: An ninh trật tự; An ninh quốc gia Tải về
  Ban hành: 20/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/12/2017
  16

  Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017, số 10/2017/QH14

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  Ban hành: 20/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/12/2017
  17

  Luật Thủy lợi 2017, Luật số 08/2017/QH14

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  Ban hành: 19/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 10/07/2017
  18

  Luật Chuyển giao công nghệ 2017, Luật số 07/2017/QH14

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
  Ban hành: 19/06/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 10/07/2017
  19

  Nghị định 19/2017/NĐ-CP chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  Ban hành: 24/02/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 28/02/2017
  20

  Thông tư 19/2017/TT-NHNN về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  Ban hành: 28/12/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 29/12/2017
  Vui lòng đợi