Tra cứu văn bản

25.162 kết quả chứa từ khóa: 1878/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1878/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp)

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
02

Quyết định 1878/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
03

Quyết định 1878/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm Tải về
04

Quyết định 1878/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2018-2024

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
05

Quyết định 1878/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
06

Quyết định 1878/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
07

Quyết định 1878/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch biên soạn tài liệu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
08

Quyết định 1878/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
09

Quyết định 1878/-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2014

Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính Tải về
10

Quyết định 1878/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
11

Quyết định 1878/-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt "Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi - Rubella (MR) trong Tiêm chủng mở rộng"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
12

Quyết định 1878/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dự án "miniSCADA thành phố Tam Kỳ" và dự án "miniSCADA thành phố Pleiku" sử dụng vốn ODA vay ưu đãi của Chính phủ Phần Lan

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
13

Quyết định 1878/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù trong phạm vi cả nước năm 2013

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
14

Quyết định 2512/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
15

Quyết định 2352/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Yên Bình khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16

Quyết định 2488/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
17

Quyết định 2966/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái nguyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
18

Quyết định 4108/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư mới tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
19

Quyết định 4107/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Xuân Tín - Quảng Phú, huyện Thọ Xuân

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
20

Quyết định 2501/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xếp loại đường tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Sở Giao thông Vận tải quản lý năm 2022

Lĩnh vực: Giao thông Tải về