Tra cứu văn bản

5 kết quả chứa từ khóa: 1878/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp)

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
02

Quyết định 1878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
03

Quyết định 1878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm Tải về
04

Quyết định 1878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2018-2024

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
05

Quyết định 1878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về