Tra cứu văn bản

86 kết quả chứa từ khóa: 1822/BGDĐT-GDTrH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Hướng dẫn 1741/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
02

Công văn 1822/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
03

Công văn 4556/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận và tạo điều kiện học tập cho học sinh di chuyển về cư trú tại địa phương

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về
04

Công văn 3699/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
05

Công văn 2445/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
06

Công văn 4020/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07

Công văn 3175/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
08

Công văn 606/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình giáo dục và phòng chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
09

Công văn 1496/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
10

Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về
11

Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về
12

Công văn 3174/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương lớp 6

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
13

Công văn 4808/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về
14

Công văn 1983/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
15

Công văn 3414/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
16

Công văn 3089/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học (STEM) trong giáo dục trung học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
17

Công văn 2613/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
18

Công văn 432/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
19

Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
20

Công văn 586/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về