Tra cứu văn bản

377 kết quả chứa từ khóa: 1815/QĐ-KTNN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1815/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm tin học

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
02

Quyết định 1815/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Xuân Phú, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
03

Quyết định 1815/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được bãi bỏ lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
04

Quyết định 1815/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
05

Quyết định 1815/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Đoàn cán bộ ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức, COVID-19 Tải về
06

Quyết định 1815/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
07

Quyết định 1815/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm cấp kinh phí hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Quyết định 1815/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2020 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định 1557/-UBND ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
09

Quyết định 1079/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Kế toán-Kiểm toán Tải về
10

Quyết định 864/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
11

Quyết định 1399/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
12

Quyết định 1991/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị thuộc Khối cơ quan Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán Tải về
13

Quyết định 1038/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế xét chọn, tuyển chọn và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
14

Quyết định 341/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
15

Quyết định 299/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán, Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Quyết định 1078/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Báo Kiểm toán

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Kế toán-Kiểm toán Tải về
17

Quyết định 965/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị thuộc khối cơ quan Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán Tải về
18

Quyết định 62/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán Tải về
19

Quyết định 867/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
20

Quyết định 811/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn về việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Kế toán-Kiểm toán Tải về