Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
11.873 kết quả chứa từ khóa: 18/2018/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 18/2018/NĐ-CP quy định về Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
02

Thông tư 18/2018/TT-BKHCN xử phạt hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 18/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2019
03

Thông tư 18/2018/TT-BTTTT sửa đổi Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2019
04

Thông tư 18/2018/TT-BTP sửa đổi quy định về quản lý cán bộ công chức thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2019
05

Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi quy định về quản lý thuốc thú y

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2019
06

Thông tư 18/2018/TT-BTNMT quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2018
07

Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2019
08

Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BYT về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 22/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
09

Thông tư 18/2018/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
10

Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT về kiểm định chất lượng, công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường THCS, THPT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 22/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2018
11

Thông tư 18/2018/TT-BCT về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2018
12

Thông tư 18/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2016/TT-BGTVT về xử phạt VPHC lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 11/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
13

Thông tư 18/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng đá

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2018
14

Thông tư 18/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
15

Quyết định 18/2018/QĐ-TTg hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 02/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2018
16

Quyết định 18/QĐ-TTg thay đổi thành viên BCĐ tổ chức SEAGAMES 31 tại Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
17

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Vĩnh Long sửa đổi Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2022
18

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Cần Thơ quản lý, cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2018
19

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Hà Nội sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 23/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2018
20

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Đắk Nông Quy chế phối hợp trong hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2018
Vui lòng đợi