Tra cứu văn bản

1.126 kết quả chứa từ khóa: 1788/QĐ-BCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 193/-BCT của Bộ Công Thương về việc đính chính các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 45/2020/TT-BCT, Thông tư 46/2020/TT-BCT, Thông tư 47/2020/TT-BCT, Thông tư 48/2020/TT-BCT, Thông tư 49/2020/TT-BCT, Thông tư 50/2020/TT-BCT

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
02

Quyết định 1788/-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
03

Quyết định 1788/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
04

Quyết định 1788/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh (đợt mưa, lũ từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/8/2022)

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
05

Quyết định 1788/-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
06

Quyết định 1788/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
07

Quyết định 1788/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Quyết định 1788/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Hành chính Tải về
09

Quyết định 1788/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Quyết định 1788/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm Hewlett Packard Enterprise Houston Product Compliance Center – US0007

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
11

Quyết định 1788/-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Quyết định 1788/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Quyết định 1788/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Quyết định 2564/-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
15

Quyết định 2491/-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Văn kiện phi Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường thúc đẩy khu vực tư nhân trong nước tham gia chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu và xuất khẩu" do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
16

Quyết định 2371/-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam (FTAP)

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
17

Quyết định 2332/-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện xét công nhận Tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về
18

Quyết định 2323/-BCT của Bộ Công Thương về rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
19

Quyết định 1982/-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Quyết định 1971/-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định 1968/-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030"

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Thông tin-Truyền thông Tải về