Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 1779/BGD%u0110T-GDCTHSSV
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 1779/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, tránh học sinh, sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về