Tra cứu văn bản

25.306 kết quả chứa từ khóa: 1774/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1774/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
02

Quyết định 1774/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Hành chính Tải về
03

Quyết định 1774/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương thực hiện Phi dự án "Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải" sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông, Hàng hải Tải về
04

Quyết định 1774/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Quyết định 1774/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
06

Quyết định 1774/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
07

Quyết định 1774/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Quyết định 1774/-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
09

Quyết định 1774/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
10

Quyết định 1774/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành "Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015"

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
11

Quyết định 4212/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Điện lực Tải về
12

Quyết định 4200/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đường giao thông nội khu Buốn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
13

Quyết định 4193/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kinh phí thực hiện trợ cấp hàng tháng cho thanh niên xung phong năm 2022 theo quy định tại Quyết định 40/2011/-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
14

Quyết định 4163/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh, đưa ra khỏi danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
15

Quyết định 3224/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
16

Quyết định 1401/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định mua hiện vật Bảo tàng công lập tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
17

Quyết định 3299/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục dịch vụ, thủ tục thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực Bắc Giang

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về
18

Quyết định 647/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 02 th​ủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
19

Quyết định 1400/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
20

Quyết định 3297/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về