Tra cứu văn bản

151 kết quả chứa từ khóa: 1700/LĐTBXH-BHXH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1700/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Công văn 1700/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Bảo hiểm Tải về
03

Công văn 1700/BHXH-KHĐT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
04

Công văn 1767/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
05

Công văn 763/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý hướng dẫn tổ chức Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2021

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
06

Công văn 362/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
07

Công văn 3595/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tính thời gian công tác đối với người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trước ngày 01/01/1995

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
08

Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
09

Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
10

Công văn 1443/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
11

Công văn 797/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Doanh nghiệp, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
12

Công văn 1064/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
13

Công văn 4640/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ tiền lương, Bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
14

Công văn 3479/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
15

Công văn 3016/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/01/2018

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
16

Công văn 2856/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về vướng mắc trong thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
17

Công văn 560/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
18

Công văn 5159/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
19

Công văn 4110/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện bảo hiểm xã hội đối với công an cấp xã

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
20

Công văn 4824/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi sai trong sổ bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về