Tra cứu văn bản

3 kết quả chứa từ khóa: 1700/L%u0110TBXH-BHXH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1700/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Công văn 1700/BHXH-KHĐT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
03

Công văn 1700/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Bảo hiểm Tải về