Tra cứu văn bản

154 kết quả chứa từ khóa: 170/QĐ-VKSTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 170/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
02

Quyết định 170/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
03

Quyết định 170/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
04

Quyết định 170/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Quyết định 170/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Quyết định 170/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
07

Quyết định 170/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
08

Quyết định 170/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh sách thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã giảm 50% phí, lệ phí giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực “hộ tịch” thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
09

Quyết định 170/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên" vay vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài nguyên-Môi trường Tải về
10
11

Quyết định 164/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12

Quyết định 214/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Kiểm sát

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Quyết định 52/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022"

Lĩnh vực: Hành chính, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
14

Quyết định 147/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
15

Quyết định 104/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công bố công khai quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
16

Quyết định 101/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
17

Quyết định 163/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
18

Quyết định 233/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Quyết định 60/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công bố công khai bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
20

Quyết định 21/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về