Tra cứu văn bản

43 kết quả chứa từ khóa: 170/QĐ-BCĐLNKT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 170/-BCĐLNKT của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
02

Quyết định 115/-BCĐLNKT của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Quyết định 170/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

Quyết định 114/-BCĐLNKT của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế về danh sách Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Quyết định 170/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
06

Quyết định 170/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Quyết định 170/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
08

Quyết định 170/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
09

Quyết định 170/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh sách thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã giảm 50% phí, lệ phí giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực “hộ tịch” thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Quyết định 170/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên" vay vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài nguyên-Môi trường Tải về
11
12

Quyết định 170/-TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
13

Quyết định 170/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức, COVID-19 Tải về
14

Quyết định 170/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 164 (tiếp theo)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
15

Quyết định 170/-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Y tế-Sức khỏe Tải về
16

Quyết định 170/-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính hủy bỏ trong lĩnh vực năng lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
17

Quyết định 40/-BCĐLNKT của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
18

Quyết định 04/-BCĐLNKT của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
19

Quyết định 170/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
20

Quyết định 170/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 18 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về