Tra cứu văn bản

23 kết quả chứa từ khóa: 1696/SGDĐT-QLT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 1696/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non ngoài công lập, lớp 1 trường tiểu học ngoài công lập và lớp 6 trường trung học cơ sở ngoài công lập năm học 2018-2019

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
02

Công văn 944/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
03

Công văn 3716/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2021-2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
04

Công văn 2978/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về
05

Công văn 1428/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
06

Công văn 943/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07

Công văn 1199/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
08

Công văn 713/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc thông báo các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
09

Công văn 942/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
10

Công văn 2702/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về
11

Công văn 1198/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020-2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
12

Công văn 1201/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
13

Công văn 1146/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
14

Công văn 1094/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc thực hiện quy định cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
15

Công văn 1523/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng và lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2020-2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
16

Công văn 1504/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2019-2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
17

Công văn 1363/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
18

Công văn 1524/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về
19

Công văn 755/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc chuẩn bị đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
20

Công văn 412/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về