Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.421 kết quả chứa từ khóa: 1695/QĐ-BKHCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1695/QĐ-BKHCN 2018 về Kế hoạch hành động triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
02

Quyết định 1695/QĐ-BTC 2021 điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
03

Quyết định 1695/QĐ-TCHQ 2019 chính sách và mục tiêu chất lượng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2019
04

Quyết định 1695/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2013
05

Quyết định 1596/QĐ-BKHCN 2022 Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đối với xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2022
06

Quyết định 1310/QĐ-BKHCN 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
07

Quyết định 1251/QĐ-BKHCN 2022 Chương trình Nghiên cứu phát triển công nghệ phục vụ ngành công nghiệp môi trường

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
08

Quyết định 1254/QĐ-BKHCN 2022 Chương trình Nghiên cứu phát triển công nghệ tiên tiến trong y tế và CSSK

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
09

Quyết định 1229/QĐ-BKHCN 2022 Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động KHCN

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 11/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2022
10

Quyết định 1077/QĐ-BKHCN 2022 Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp Bộ xét giao trực tiếp

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
11

Quyết định 1029/QĐ-BKHCN 2022 Chương trình Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm hội nhập quốc tế

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2022
12

Quyết định 976/QĐ-BKHCN 2022 Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2022
13

Quyết định 896/QĐ-BKHCN 2022 Quy chế Tiếp công dân của BKHCN

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
14

Quyết định 859/QĐ-BKHCN 2022 Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công về tư vấn xây dựng, Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2022
15

Quyết định 829/QĐ-BKHCN 2022 phê duyệt Chương trình Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
16

Quyết định 836/QĐ-BKHCN 2022 về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
17

Quyết định 791/QĐ-BKHCN 2022 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động KHCN

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
18

Quyết định 260/QĐ-BKHCN 2022 về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
19

Quyết định 234/QĐ-BKHCN 2022 công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
20

Quyết định 230/QĐ-BKHCN triển khai Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 về nhãn hàng hóa

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/04/2022
Vui lòng đợi