Tra cứu văn bản

147 kết quả chứa từ khóa: 169/QĐ-VKSTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 169/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
02

Quyết định 169/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD)

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách Tải về
03

Quyết định 169/-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định 38/-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu giai đoạn 2021-2023

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
04

Quyết định 169/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
05

Quyết định 169/-KCB của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc phân công công việc của Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
06

Quyết định 169/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
07

Quyết định 169/-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
08

Quyết định 164/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
09

Quyết định 214/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Kiểm sát

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Quyết định 52/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022"

Lĩnh vực: Hành chính, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
11

Quyết định 147/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12

Quyết định 104/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công bố công khai quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
13

Quyết định 101/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
14

Quyết định 163/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
15

Quyết định 233/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Quyết định 60/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công bố công khai bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
17

Quyết định 21/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
18

Quyết định 68/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chuyển Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân từ Tạp chí Kiểm sát sang Báo Bảo vệ pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Quyết định 264/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Dân sự Tải về
20

Quyết định 73/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trụ sở làm việc trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Hành chính Tải về