Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 1640/L%u0110TBXH-KHTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 1640/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện năm 2017 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về