Tra cứu văn bản

93 kết quả chứa từ khóa: 1623/LĐTBXH-VP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 1623/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
02

Công văn 2533/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường phòng, chống COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức, COVID-19 Tải về
03

Công văn 3031/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
04

Công văn 2558/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phối hợp triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19 Tải về
05

Công văn 2595/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, COVID-19 Tải về
06

Công văn 2318/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, COVID-19 Tải về
07

Công văn 2383/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
08

Công văn 2308/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
09

Công văn 2582/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức, COVID-19 Tải về
10

Công văn 2402/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở xã hội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
11

Công văn 2332/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, COVID-19 Tải về
12

Công văn 1380/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
13

Công văn 1231/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hoãn tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
14

Công văn 1472/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
15

Công văn 1269/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc yêu cầu tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
16

Công văn 229/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc yêu cầu tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
17

Công văn 4750/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
18

Công văn 4243/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
19

Công văn 2962/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký xét nghiệm nhanh SARS-COV-2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
20

Công văn 2913/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về