Tra cứu văn bản

5 kết quả chứa từ khóa: 1616/GDĐT-CTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 1616/GDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyên truyền giáo dục học sinh sinh viên về lòng dũng cảm truy bắt tội phạm của hiệp sĩ đường phố và vận động quyên góp giúp 5 hiệp sĩ bị thương vong

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
02

Công văn 1498/GDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về
03

Công văn 953/GDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
04

Công văn 1297/GDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
05

Công văn 748/GDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về