Tra cứu văn bản

1.535 kết quả chứa từ khóa: 16/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
02

Quyết định 16/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
03

Quyết định 16/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Đông Nam, huyện Đông Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
04

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
05

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
06

Quyết định 16/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.639 (đoạn từ cầu Thiện Chánh đến Quốc lộ 1)

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
07

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
08

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
09

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
10

Quyết định 16/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt khoản viện trợ dự án xây dựng công trình cầu Gò Đình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước do Tổ chức The VinaCapital Foundation tài trợ

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
11

Quyết định 16/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Đào tạo, Tư vấn Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
12
13

Quyết định 16/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2021 (đợt 3) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
14

Công điện 16/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
15

Quyết định 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
16

Quyết định 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 và điểm a khoản 1 Điều 8 của Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định 33/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
17

Quyết định 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
18

Quyết định 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa đất đối với các loại đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
19

Quyết định 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định vùng tạo nguồn đào tạo nhân lực cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
20

Quyết định 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023 - 2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về