Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.450 kết quả chứa từ khóa: 16/2018/TT-BCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 16/2018/TT-BCT quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 04/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
02

Thông tư 16/2021/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
03

Thông tư 16/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư phát triển dự án điện sinh khối

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 07/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
04

Thông tư 16/2019/TT-BCT về đấu giá thí điểm hạn ngạch khẩu đường 2019

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 19/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2019
05

Nghị định 16/2018/NĐ-CP công bố tuyến hàng hải, phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
06

Thông tư 16/2018/TT-BLĐTBXH tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
07

Thông tư 16/2018/TT-BTP báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
08

Thông tư 16/2018/TT-BTTTT sửa đổi quy định về hợp đồng theo mẫu lĩnh vực viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
09

Thông tư 16/2018/TT-BKHCN hoạt động phối hợp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2019
10

Thông tư 16/2018/TT-BTNMT tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2019
11

Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản nhập khẩu

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2018
12

Thông tư 16/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn của các ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2018
13

Thông tư 16/2018/TT-BYT về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2018
14

Thông tư 16/2017/TT-BCT về phát triển dự án điện mặt trời

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 12/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
15

Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 03/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2018
16

Thông tư 16/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 04/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
17

Thông tư 16/2018/TT-BCA hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2018
18

Thông tư 16/2018/TT-BVHTTDL về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp tổ chức đua ngựa để đặt cược

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 14/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2018
19

Thông tư 51/2018/TT-BCT quản lý xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
20

Thông tư 50/2018/TT-BCT ban hành QCVN về an toàn bình tự cứu cá nhân dùng trong mỏ hầm lò

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
Vui lòng đợi