Tra cứu văn bản

516 kết quả chứa từ khóa: 1588/QĐ-BTNMT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1588/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
02

Quyết định 1588/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Phú Nhuận

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
03

Quyết định 1588/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng phần mềm kế toán (TV15) của Dự án thành phần 1 thuộc Hợp phần 1 - Dự án "Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện"

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
04

Quyết định 1588/-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
05

Quyết định 1588/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Giao thông, COVID-19 Tải về
06

Quyết định 1588/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn tạm thời quản lý sức khỏe người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính tại tuyến y tế cơ sở trong bối cảnh dịch Covid-19” và “Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phòng chống dịch Covid-19 cho người cao tuổi tại cộng đồng”

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
07

Quyết định 1588/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
08

Quyết định 1588/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
09

Quyết định 3290/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá granit khu vực Hòn Giồ 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
10

Quyết định 3192/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
11

Quyết định 2537/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về vận hành, bảo trì mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
12

Quyết định 2452/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch truyền thông ngày Chuyển đổi số quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
13

Quyết định 2356/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế khai thác hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Quyết định 3289/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
15

Quyết định 2966/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức Tải về
16

Quyết định 2959/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khoáng sản Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
17

Quyết định 2968/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Quyết định 2939/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Quyết định 2929/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Quyết định 2899/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về