Tra cứu văn bản

623 kết quả chứa từ khóa: 151/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 151/2017/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
02

Thông tư 144/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
03

Công văn 41/CP-KTTH của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 151/2017/-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
04

Công văn 1750/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2017/-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
05

Nghị định 67/2021/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
06

Nghị định 167/2017/-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Nghị định 165/2017/-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
08

Nghị định 166/2017/-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
09

Nghị định 147/2017/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2013/-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
10

Nghị quyết 151/NQ-CP của Chính phủ về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2017/-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
11

Nghị định 90/2022/-CP của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Ngoại giao Tải về
12

Nghị định 43/2022/-CP của Chính phủ về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
13

Nghị định 123/2020/-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Kế toán-Kiểm toán Tải về
14

Nghị định 11/2020/-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
15

Nghị định 33/2019/-CP của Chính phủ về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
16

Nghị định 85/2018/-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
17

Nghị định 70/2018/-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ Tải về
18

Nghị định 46/2018/-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
19

Nghị định 44/2018/-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
20

Nghị định 45/2018/-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về